آينه حضرت دوست می‌گفتند: «تقصير

آينه
حضرت دوست می‌گفتند: «تقصير خودته! آينه می‌شی، مردمو به خودشون نشون می‌دی!» ياد اين رباعیِ اسماعيل خوئی افتادم:
من با همگان ز مرد و زن آينه‌ام
بيرون و درون، به جان و تن، آينه‌ام
در من منگر، خوش ار نداری رخِ خويش:
دارم به تو می‌گويم: من آينه‌ام!


Posted

in

by

Tags: