گر تکيه دهی وقتی .

گر تکيه دهی وقتی . . .
گر تکيه دهی وقتی بر تخت سليمان زن
ور پنجه زنی روزی در پنجه‌ی رستم زن
گر دردی از او بردی، صد خنده به درمان کن
ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن
امروز می‌گن روز حضرت سليمانه. روزی که سليمان انگشتری رو پيدا می‌کنه و به مسندش برمی‌گرده . . . دست و دلم ولی به هيچ کاری نمی‌ره. وقتی دل سر به شورش و ديوونگی بر می‌داره، اينجوری می‌شه.


Posted

in

by

Tags: