رسيدن به خير! از بس

رسيدن به خير!
از بس ديروز حالم خراب بود يادم رفت بگم که بالاخره پسرِ امين و آزاده توی خاک شيطان بزرگ متولد شد. آريان از طرفِ خودش و بابا و مامانش گفته بود: «به خدا سلام!». اين حضرت آقا قرار بود روز اول عيد به دنيا بياد مث باباش که ظاهراً مث اينکه از جنگ خوشش نيومده بود ماجرا را به تأخير انداخته بود!! اين حضرت آقا ۲۳ مارس به دنيا اومده که می‌شه سوم فروردين فکر کنم. باشد تا در تاريخ ثبت گردد!!!


Posted

in

by

Tags: