* * * باری

* * *
باری که حملش نايد ز گردون / جز ما ضعيفان حامل ندارد
چون ما نباشيم مجنون که ليلی / غير از دلِ ما محمل ندارد


Posted

in

by

Tags: