آزمايش شيوا توی وبلاگش، گام

آزمايش
شيوا توی وبلاگش، گام نخست، اين مطلبو آورده که خيلی مناسب حالِ روزای اخيره:
«… در آن طلا که محک طلب کند شک است. شک، چيزی به جای نمی گذارد.
مهر، آن متاعی نيست که بشود آزمود و پس از آن، ضربهء يک آزمايش، به حقارت آلوده اش نسازد. عشق، جمع اعداد و ارقام نيست تا بتوان آن را به آزمايش گذاشت، باز آنها را زير هم نوشت و باز آنها را جمع کرد…
از کتاب بار ديگر شهری که دوست می داشتم اثر نادر ابراهيمی»


Posted

in

by

Tags: