آن زخم‌های مقدس به آن

آن زخم‌های مقدس
به آن زخم‌های مقدس قسم / که جز زخم مرهم برای تو نيست
اين هم شد تقدير ما!


Posted

in

by

Tags: