نگاه دار . . .!

نگاه دار . . .!
گرت هواست که معشوق نگسلد پيوند
نگاه دار سرِ رشته تا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته‌ات به دو دستِ دعا نگه دارد


Posted

in

by

Tags: