پيش‌درآمد قبل از اينکه برم

پيش‌درآمد
قبل از اينکه برم پايين توی اين کافه يه چيزی (مرگابه‌ای، زهرماری) زهرِ مار کنم، اين چيزی رو که اين شازده گفت نقل کنم. گفت: «عشقی که دوسويه نباشه، مث سرطانه! آدمو نابود می‌کنه!» چقدر راسته اين حرف! شايد بعداًَ يه چيزایی در اين مورد بگم. فعلاً تا بعد!


Posted

in

by

Tags: