آخ! آخ! آخ! . .

آخ!
آخ! آخ! . . .آآآآآآآخ! آی هوای خوب! برف! بارون! تاسوعا! آرژانتين تا سيدخندان! مقامِ امن و میِ بيغش و رفيقِ شفيق!
دوستان وقتِ گل آن به که به عشرت کوشيم . . .عشرت کنيم ورنه به حسرت کشندمان! اينا از سرِ بخل نيست، ديوونه! از سرِ شوقه، که نمی‌دونم چقدر دووم مياره اونا! مستدام بادا!! اين بهانه‌های کوچيکو می‌شه بزرگ کرد! سعی نکن خيلی فيلسوف بشی!


Posted

in

by

Tags: