نمی‌فروشم! غم‌هايي که تو لهيبشون

نمی‌فروشم!
غم‌هايي که تو لهيبشون رو به جونم انداختی به هيچ قيمتی نمی‌فروشم، حتی اگه هزينه‌ی اين لجبازی باختن نقد عمر باشه:
در وفایِ تو طمع بستم و عمر از کف رفت
آن خطا را به حقيقت کم از اين تاوان نيست!
چون:
دردی است غير مردن، کان را دوا نباشد
پس من چگونه گويم اين درد را دوا کن!


Posted

in

by

Tags: