باز هم . . .

باز هم . . .
اين ماجرای من تکراريه، ولی دوباره، باز هم، امروز هم:
شکسته‌دل‌تر از آن ساغرِ بلورينم / که در ميانه خارا، کنی ز دست رها!


Posted

in

by

Tags: