بلاگردان دعای گوشه‌نشينان بلا بگرداند

بلاگردان
دعای گوشه‌نشينان بلا بگرداند
چرا به گوشه‌ی ‌چشمی به ما نمی‌نگری؟


Posted

in

by

Tags: