ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
یکشنبه ۲۷ مرداد ۸۷ :: August 16, 2008 

شين نامه - هشت

۱. شباويزِ نشيدِ هشتم
نغمه‌ی آشنا را در شطّ شب شناور کرد.

۲. شرح الشين:
«ای مرغِ سحر، ناله به دل بشکن
هنگامه‌ی آواز شباويز است»

۳. پاد-شرحِ‌ شين
شفق، بشارتِ شبگير است؛
شباويز،
پيش‌درآمدِ مرغ سحر!
آتشِ شوق را خموش مکن!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است