ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۲۴ اسفند ۸۱ :: March 15, 2003 

چيزی که باعث شد

ايراندخت
چيزی که باعث شد من يهوی بيفتم توی خط وبلاگ، ايراندخت بود. خاطرم نيست دقيقاً کی بود ولی توی بهار سالی بود که داريم پشت سر می‌گذاريمش. البته اين ايراندخت تهرانی ديگه نمی‌نويسه. وقتی هم که ازش پرسيدم چرا؟ گفت که اون ايراندخت سرِ زا رفت! به هر تقدير شايد اون يکی رفته باشه، يکی ديگه جاشو گرفت! وقتی که اولين بار اين وبلاگو ديدم ذوق زده به عمو هادی و يوسف و عفت نشونش دادم و کلی از زبان و بيانش حال کردم اون وقت. ولی يادمه که بعدش پاک از خاطرم رفت اين ايراندخت!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است