August 9, 2003

« ارکانِ حيات | صفحه‌ی اصلی | از ملال »

توقيعِ ملوکانه

خاقانِ جم اقتدار را امشب اگر چه بر خاطر غباری هست، ارادتِ همايونی بر اين تعلق گرفته است که در بسطِ حدودِ سلطنت و تزيينِ حوالیِ موکبِ پادشاهی، ساکنانِ درگاه را طیّ منشوری القابی عنايت کند تا موجبات خرسندی ضمير جمله‌گی ساکنانِ محروسه‌ی ملکوت فراهم آيد و ارکانِ دولتِ آسمانیِ سلطان را اسمی باشد از آن رو که مسما بدون اسم نشايد. پاره‌ای از مقربان درگاه پيش‌تر از اين به دريافت نشان‌های خلوتِ کروبيان مفتخر گرديده‌اند. باری، اگر چه در پرتوِ عنايات سلطانی، تمامی ساکنان درگاه و رعايای ديارِ يار به چشمِ ذاتِ مقدسِ ملوکانه يکسان‌اند و عزتی منيع دارند، باری تفاوت اسامی حکايت از مشی و شاکلتِ ويژه‌ی مقيمانِ بارگاه دارد. ارجو که عنايات سخاوتمندانه‌ی قبله‌ی عالم مايه‌ی مزيدِ مسرّت و طراوتِ خاطر سالکان گردد و به سمعِ رضا اشاراتِ حکمت‌بار حضرتشان را اصغا نمايند. يکم: ولعيهد بارگاه که پيش‌تر از اين در زمره‌ی نخستين مشمولانِ عنايات سلطانی ياد شده است. دوم: ماهِ منير فلکِ وبلاگ که صدرِ اعظمِ درگاه باشند. سوم: کاتبِ کتابچه که به واسطه‌ی نکته‌سنجی‌های بليغ ظهير‌الملکوت نام گرفته‌اند. چهارم: صاحبِ سمرقند شهزاده‌ی ماوراء‌الملکوت باشند چون هم مسقط‌الرأسشان حوالی ماوراء‌النهر است و هم به خطی می‌نويسند که ماورای دانشِ ملکوتيان است! پنجم: نويسنده‌ی نکته، که از اين پس ملک‌الشعرای ‌الملکوت هستند چون شاعرند ديگر. ششم: سپيده که فی‌الجمله خواهرِ وبلاگی قبله‌ی عالم به شمار است، از اين پس فلق‌الملکوت هستند. هفتم: مهرگان از اين لحظه مليح‌الملکوت است. هشتم: نويسنده‌ی درياروندگان ناظم‌الاطبای ملکوت باشند چون به شغل شريف دندانپزشکی اشتغال دارند. نهم: ترزا مکنی به کنيه‌ی شريفه‌ی قديسة‌الملکوت يادآور مادر ترزا. دهم: ايگناسيو ملقب به سياح‌الملکوت چون پيوسته به جای سکنا در ديار ايران در پراگ است و نامِ وبلاگش را هم از ملکِ اسپانيا برگزيده است. يازدهم: صاحبِ لحظه‌ی ديدار رحيم‌الملکوت چون از دوستانِ مهربان و ديرين حضرت سلطان است. دوازدهم: کيانوش ملقب به مصوِّرالملکوت چون نقاش است. سيزدهم: نويسنده‌ی سلامی و کلامی از جهت قلتِ حضور در بارگاه و اقتصار در نوشتن مکنی به غايب‌الملکوت. چهاردهم: صاحب سيبستان را که خويشتن، خود را باغبان و باغدار می‌شمارد، نازک‌الملکوت می‌خوانيم. از آنجا که قربِ مکانی به حضرت سلطان دارند و برای سلطان عزيزند دارای دو لقب باشند. لقب ديگر ايشان قند‌الملکوت است به واسطه‌ی تعلق خاطرشان به سمرقند و بخارا! پانزدهم: ندا ملقب به هاتف‌الملکوت. مخفی نماناد که در اعطای اين القاب از مشورت‌های گهربار ظهيرالملکوت و ملک‌الشعرای ملکوت بهره‌ی وافر جسته‌ايم. بنا بر آخرين اطلاعات واصله از منابع واثقه، اين دو مقيم ارضِ ملکوت در وين رؤيت شده‌اند و به دلايلی که ديگر اکنون اظهر من الشمس است متواری هستند و در دسترس سايرِ ساکنانِ درگاه نمی‌باشند! روزگار بر ساکنانِ درگاه خرم و منور باد. طغرای مبارک سلطانی.

(433 کلمه)

مطالب مرتبط

نزاع ميان ابتذال و فلسفيدن

وليعهد منور

تمثال حضرت جان کين اعلی الله مقامه

فاخته‌ی ملکوتی

از فتنه‌های دربار

جل الخالق!

اغتنموا ايها الاصحاب!

نظرها (3)

قربان خاك جواهر آساي مبارك گردم جا ى مليجك و ببرى خان ملوس در بارگاه فلك آسا خالى است فكرى براي تكميل دربار بفرماييد كه نفوس نگران است

با سلام و درود حضور انور صاحب ملك ملكوت. جسارت مرا ببخشيد, تقاضايي دارم, مختصر متاسفانه, كه نزد شما نيازي حقير و براي من پر منزلت, علي الخصوص كه به امر شما روا مي گردد. مي خواستم اگر اجازه دهيد از نواهايي كه تهيه مي كند بهره ايي ببرم در وبلاگم. البته طرحي هم دارم در اين زمينه كه اگر اجازه اوليه ي آنرا صادر فرماييد, پس از به نتيجه رسيدن كار, شايد براي شما هم, كه بنظرم از آن انتقاد هودر در مورد آهنگ وبلاگ بدتان نيامده بود و فكر مي كنم به دنبال راه حلي مي گشتيد, مثمر ثمر باشد. روزگار به كام, شاد و پيروز باشيد.

ساکنان حرم ملک‌پاسبانِ ملکوت، «ملک الشعرای ملکوت و ظهيرالملکوت»، به سمع مبارک همايونی می رسانند که خفيه گان بارگاه از سر زعارتی که در نهادشان موکد شده حقيقت را قلب و واقعيت را سلب کرده و عين عيان را ناديده گرفته و خلاف به عرض رسانده اند.
اين دو مقيم حضرت ملکوت خبر هرگونه فرار و تواری را بشدت مکذب می دانند و از لحاظ فقيرانه خود به اطلاع ملوکانه می رسانند که هيچ گونه غياب و غيبتی نيست و اگر هست از شدت ظهور و فرط حضور است.
از ساحت منيع صاحب ارض ملکوت دور باد که چنين شايعاتی در افواه عوام کالانعام بيندازند و درويشان درگاه را به توابع آن گرفتار سازند.
اين بندگان ناچيز، هستند چنان که بوده اند، حتی اگر در دسترس نباشند و البته مقام ملک الملکوت تاويل اين قول را که دليل اظهرلمن الشمس است به خاصگان صاحب سر و روشن ضمير باز خواهند نمود.
ادام الله اظلالکم علی رئوس المتوطنين فی الغربة الغربيه و کسرالله اعناق بدخواهان ايشان، انشاءالله تعالی فرجه الشريف فی الدنيا والاخرة

Free counter and web stats