۱

عندلیب تو از هر طرف هزارانند

نه این آواز، نه این غزل، نه خواننده‌اش حاجتی به وصف و بیان ندارند. مستغنی از هر شرح و تفصیل است آن‌چه می‌شنوید…

تو دستگیر شو ای خضر پی‌خجسته…

مرو به صومعه کآنجا سیاه‌کارانند.

 

 

 

  1. Shahrokh گفت:

    in the past 30 years since I first heard this music, I have always been touched & amazed with it, without a doubt it is one the best works of the Ostad :), thnx for reminding us this piece of art

|