۲

اسکناس‌های جعلی هفتصد تومانی!

می‌گویند یکی می‌خواست جعل اسکناس کند، رفت اسکناس هفتصد تومانی جعل کرد!

– بدون شرح!

 1. حمیدرضا گفت:

  نکته‌ش اینجاست که محصول کار این جاعل اصل بوده.
  ***
  سناریو را عوض نکنید. نگفتیم که مثلاً وزارت اقتصاد و دارایی خودش اسکناس هفتصد تومانی داده بیرون!

 2. بهرنگ گفت:

  در روایت دکتر عبدالکریم سروش (در زمان مرحوم نشریات زنجیره‌اى) این کار را یکى از برادران «گروه فشار» انجام داده بود.
  العهده و التفسیر على‌الراوى

|