۴

سفر

اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟
اوست گرفته شهرِ دل، من به کجا سفر برم؟!
 1. she گفت:

  نظر در روی شه باید چو آن نبود چه را شاید
  سفر از خویشتن باید چو با خویشی سفر چه بود

 2. گاوخونی گفت:

  گو رفیقان سفر کنند که ما/ نتوانیم؛ پای‌بند توایم .. امیرخسرو دهلوی

 3. sareban گفت:

  The Titles in Tarabestan don’t look good with computers without Persian capabilities!
  ***
  Which Tarabestan? The old or the new one? And exactly how don’t they look good? Please explain.

 4. ماکوان گفت:

  دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس/
  نسیم روضه شیراز پیک راهت بس/دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش/که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس/…………..
  یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد/به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

|