فيروز

 

خواننده‌ی نام‌دار لبنانی، نُهاد حداد، که معروف به فيروز است، چه بسا محبوب‌ترين خواننده‌ی معاصر عرب باشد. پس از نسل ام کلثوم و عبدالحلیم حافظ و معدود خوانندگان عرب دیگری که می‌شناسم، فيروز از خواص همين معدودهاست که با صدای‌اش آشنایی و الفت دارم.