داستان انقلاب | به روايت باقر معين

به همت باقر معين و بهروز آفاق

 

فهرست موضوعی

۱- آغاز انقلاب مشروطیت
۲- تحولات بعد از امضاﯼ فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس، استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس
۳- جنگ جهانی اول و اشغال ایران، کودتاﯼ اسفند ۱۲۹۹
۴- انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوﯼ
۵- اشغال ایران توسط متفقین
۶- سال‌هاﯼ اول سلطنت محمد رضا شاه
۷- نهضت ملی شدن صنعت نفت تا واقعه ۳۰ تیر
۸- کودتاﯼ ۲۸ مرداد و سقوط دکتر مصدق
۹- بررسی عوامل سقوط دکتر مصدق – اعدام دکتر فاطمی
۱۰- کابینه دکتر امینی تا اصلاحات ارزﯼ و انقلاب سفید
۱۱- انقلاب سفید
۱۲- وقایع پانزده خرداد ۱۳۴۲
۱۳- پس از خرداد ۴۲ و تشکیل گروه‌هاﯼ چریکی
۱۴- افزایش درآمدهاﯼ نفتی در اوایل دهه هفتاد میلادی
۱۵- روﯼ کار آمدن دولت جیمی کارتر و تأثیرات آن در ایران
۱۶- تشکیل حزب رستاخیز، نامه‌هاﯼ سرگشاده به شاه و برکنارﯼ هویدا
۱۷- وضعیت فرهنگی ایران پیش از انقلاب
۱۸- ارتش ایران
۱۹- آیت‌الله خمینی و ولایت فقیه
۲۰- ماجراﯼ مقاله روزنامه اطلاعات
۲۱- کشتارهاﯼ زنجیره‌اﯼ، چهام‌ها، آتش سوزﯼ سینما رکس و سقوط دولت آموزگار
۲۲- وقایع ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ (جمعه سیاه)
۲۳- بالاگرفتن اعتصابات و قضیه خروج ارز از کشور
۲۴- سفر آیت‌الله خمینی از عراق به پاریس، بیانیه پاریس
۲۵- تشکیل حکومت ازهارﯼ
۲۶- دستگیرﯼ هویدا- تنهایی شاه در بحبحه بحران
۲۷- فعالیت‌هاﯼ ساواک و تظاهرات تاسوعا و عاشورا
۲۸- پیشنهاد تشکیل دولت به سنجابی و صدیقی
۲۹- سقوط کابینه ازهارﯼ و تشکیل دولت بختیار
۳۰- مأموریت ژنرال هایزر به ایران
۳۱- خروج شاه از ایران
۳۲- تلاش بختیار براﯼ حفظ وضع موجود
۳۳- تلاش بختیار براﯼ دیدار با آیت‌الله خمینی
۳۴- تشکیل دولت موقت
۳۵- آخرین روزهاﯼ عمر رژیم سلطنتی
۳۶- پیروزﯼ انقلاب

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *