صفحه‌ی اصلی

بايگانی: شين‌نامه

August 28, 2008

شين نامه - ۱۳

۱. فاش می‌گويم:
کمرِ شين‌‌نامه شکسته شد،
به حرمتِ خاتونِ شب‌های روشنِ من!

۲. شرح الشين:
«دفترِ دانشِ ما جمله بشوييد به می
که فلک ديدم و در قصدِ دلِ دانا بود»

۳. پاد-شرح شين:
شاد آن دلی که با نشاطِ دانش
شراب‌اش از شراب جدا نشود!

August 24, 2008

شين نامه - ۱۲

 آتش‌پرست اگر نشدم از شرابِ تو
يشت از پی بشارتِ نوشينِ توست مست...

۲. شرح الشين:
«ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد
از نظر تا شبِ عيدِ رمضان خواهد شد»

۳. پاد-شرحِ شين:
شاخِ شهريور-ات امروز شراب آلوده
ختم شعبان به شراب و رمضان شهرِ شراب!

شين نامه - ۱۱

۱. تشريفِ ازل
به قامتِ شخص توست
که تشخصِ شورِ نُشوری!

۲. شرح الشين:
«ديده‌ای بايد که باشد شه‌شناس
تا شناسد شاه را در هر لباس»

۳.  پاد-شرحِ شين:
منشورِ رستاخيز که می‌رسد
شاهِ محشر را هم در عرش و هم در فرش
شناختن می‌توان.

August 18, 2008

شين نامه - ۱۰

۱. امشب از پا منشين؛
نشيمنِ تو شاخِ شامخِ سدره نيست.
با تو،
عرش از مقامِ فرش فروتر نشسته است.

۲. شرح الشين:
«ياد باد آن صحبتِ شب‌ها که با نوشين‌لبان
بحثِ سرِ عشق و ذکر حلقه‌ی عشاق بود»

۳. پاد-شرحِ شين:
حشرِ شمشادِ تو، رعشه در معشرِ ملايک انداخت؛
يادِ تو هميشه حاضر است؛ «ياد باد» نشايد!

August 17, 2008

شين نامه - ۹

۱. شما را، از تلاش برای شناخت، تنها شمايلی شکسته مانده است.

۲. شرح الشين
«سر ز حيرت به درِ ميکده‌ها بر کردم
چون شناسای تو در صومعه يک پیر نبود»

۳. پاد-شرحِ شين
تشخيص شولای تزوير از نشانه‌ی شناخت آسان نيست!

August 16, 2008

شين نامه - هشت

۱. شباويزِ نشيدِ هشتم
نغمه‌ی آشنا را در شطّ شب شناور کرد.

۲. شرح الشين:
«ای مرغِ سحر، ناله به دل بشکن
هنگامه‌ی آواز شباويز است»

۳. پاد-شرحِ‌ شين
شفق، بشارتِ شبگير است؛
شباويز،
پيش‌درآمدِ مرغ سحر!
آتشِ شوق را خموش مکن!

شين نامه - ۷

۱. نَشت و نشاط هم‌ريشه‌اند؛
نشاط، نشتِ مشيّتِ شهرياری اوست!
مشيتِ او در شهر جاری است؛ مثل آبِ زلال!

۲. شرح الشين:
«حباب‌وار بر اندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد»

۳. پاد-شرح شين
حباب را، شتاب در شکستن است؛
نشستن‌اش، ز دستِ خويش رفتن است!

شين نامه - ۶

۱.  زخمِ بهشت اگر خورده باشی، نوشداروی‌ات تنها شرنگی آتشين است!
شورِ حيات می‌خواهی؟ شانه زير بار بهشت خم مکن؛ شأنِ تو از شبهه‌ی بهشت برتر است!

۲.  شرح الشين
«مفروش به باغ ارم و نخوت شداد
يک شيشه می و نوش‌لبیّ و لبِ کِشتی»

۳.  پاد-شرحِ شين
نوشخندِ تو حاجت به لب و شيشه را در هم شکست!
سيبِ ما در سراشيبی افتاده است؛ دشتِ ما هم سيب ندارد!

August 15, 2008

شين نامه - ۵

۱. شتاب مکن،
بهشتِ بی‌شتاب خوش است!
بهشت، بی‌شتاب خوش است!
در بهشت، شتابی نیست!

۲. شرح الشين:
«زان پيش‌تر که عالم فانی شود خراب...»

۳. پاد-شرحِ شين:
خراب باد بهشتی که بی شراب بُوَد!

شين نامه - ۴

شعارِ تشييع‌کنندگانِ تابوت شب این بود:
شناسنامه‌ی شب از شهود لبریز است؛
و شب،
شهيدِ خورشيد است.

شين نامه - ۳

- شانه به شانه با شراب آمدن، يعنی فشرده شدن در مشتِ دهقان؛ يعنی فشردنِ گلوی تشويش.
- نشئه‌ی شراب، بی تاب آوردن فشارِ چرخشت چشيدنی نيست!

شين نامه - ۲

به چشمِ شاهدِ ما در شباهتِ تو و شب
همين شهاب بس است
- نشاطِ شب مشکن!

August 14, 2008

شين نامه - ۱

شير شطح از پستانِ خيال می‌جوشد...
Free counter and web stats