ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۸۹ :: August 17, 2010 

لب لعل ای نگار، دريغ از ما مدار...

حسام الدين سراج آلبومی دارد به اسم «بی‌نشان» در ماهور. این آلبوم هميشه به خاطر آن تصنیف آخرش مرا به یاد ماه رمضان می‌اندازد. ناگهان امروز به يادش افتادم و گفتم در اين ساعات منتهی به افطار اين حال را با اهل‌اش شریک شوم. اين شما و این «بی‌نشان».تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است