ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۵ مرداد ۸۸ :: July 25, 2009 

مگر دون پست فرومایه‌ای...

ندیدم به گیتی که نام‌آوری
زند تیر بر سينه‌ی دختری
مگر دونِ پستِ فرومايه‌ای
و يا آن‌که باشد ز غیرت بری
ندا آمد از آسمان بر زمين
که رسوا کند مکر و حیله‌گری...
نمی‌دانم خواننده چه کسی است و شعر را که گفته است. کسی اگر می‌داند يادداشت بگذارد. در نوعِ خودش کاری ويژه است. در فرصتی فراخ‌تر درباره‌ی هنرهایی که در اين روزها شکل تازه و بدیعی پیدا کرده‌اند خواهم نوشت.

پ. ن. اولین بار که این را شنيدم، احساس کردم عبدالله دوامی دارد تعليم ردیف آواز می‌دهد!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است