ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
جمعه ۱۹ تیر ۸۸ :: July 10, 2009 

نه خارم نه خاشاک...

تنم پاره‌پاره شده از ضربه‌های مرد سفاک... من ایستاده‌ام تا رأی خود را پس بگیرم...

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است