ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۱ اسفند ۸۸ :: February 20, 2010 

برخيز و مخور غمِ جهانِ گذران...

شجریان دو اجرای مشهور روی رباعیات خیام دارد که یکی به همراه صدای احمد شاملوست و کار فریدون شهبازیان است و دیگری اثری است که در برنامه‌ی گلها پخش شده و به همت فرامرز پایور فقید اجرا شده است. اين برنامه به «شب نيشابور» مشهور است و برنامه‌ی گلهای ۱۸۲ است. طبق معمول، انتخاب موسیقی و شعر برای من معنای خاص دارد.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است