ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۳ دی ۸۸ :: December 24, 2009 

ياران چه غریبانه...

اين دو قطعه‌ای که کویتی‌پور می‌خواند، قبلاً هم در طربستان قدیم ملکوت بود. این را به ياد م. و. عزيز می‌گذارم این‌جا که همواره به این دو قطعه علاقه داشت.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است