ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۹ آذر ۸۷ :: November 28, 2008 

طربخانه‌ی تاجيکی

قطعات زير را چندین سال پيش برای وبلاگ سمرقند تدارک ديده بوديم به انتخاب و گزینش خود شهزاده. گوش بدهيد و دعای‌اش را به جان شهزاده و مهدی سيبستانی کنيد.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است