ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
سه شنبه ۲۶ آذر ۸۷ :: December 16, 2008 

اندک شرری هست هنوز؟

تازه جلسه‌ی جواب پس دادن به جان کين را تمام کرده‌ام. دو بخش از يک فصل طولانی را درس پس داده‌ام و بايد تا ژانويه همين‌ها را صيقل بدهم به اضافه‌ی ساير بخش‌ها و فصل‌های ماضی و آتی. در راه که می‌آمدم دانشگاه، «قاصدک» را گوش می‌دادم. اين بخشی است که با تصنيف «قاصدک» شروع می‌شود و به تصنيف «شب» ختم می‌شود. آغازش با شعر اخوان است. غزل آواز از سعدی است و شعر تصنيف بعدی از نيماست. آهنگساز و نوازنده‌ی سنتور هم پرويز مشکاتيان. قسمت ماهور را نگذاشته‌ام که آن هم برای خود حکايتی است و آوازی. به هر حال، شما هم بشنويد و حالی ببريد.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است