ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۲۳ آبان ۸۷ :: November 13, 2008 

پيام محمد

سال‌های درازی دنبال موسيقی متن فيلم «محمد رسول الله» می‌گشتم. موسيقی‌اش را موريس ژار ساخته است. گوش بدهيد و لذت ببريد.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است