ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۴ مهر ۸۷ :: September 24, 2008 

دلتنگی

آهای قلندر نشابوری! دل‌ام برای‌ات تنگ شد ناگهان!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است