ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۷ شهریور ۸۷ :: August 28, 2008 

شين نامه - ۱۳

۱. فاش می‌گويم:
کمرِ شين‌‌نامه شکسته شد،
به حرمتِ خاتونِ شب‌های روشنِ من!

۲. شرح الشين:
«دفترِ دانشِ ما جمله بشوييد به می
که فلک ديدم و در قصدِ دلِ دانا بود»

۳. پاد-شرح شين:
شاد آن دلی که با نشاطِ دانش
شراب‌اش از شراب جدا نشود!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است