ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۷ شهریور ۸۷ :: August 28, 2008 

عقل و آزادی

سال‌ها پيش مقاله‌ای از دکتر سروش در «فربه‌تر از ايدئولوژی» منتشر شده بود (تقرير يک سخنرانی از ۱۷ سال پيش) که بعداً همين مقاله در کتابی که به انگليسی توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شد و گزيده‌ای از مقالات سروش را به انگليسی در آورده بود چاپ شد. يکی دو روز پيش، دوستی که کتاب انگليسی را می‌خواند جويای اصل فارسی کلمه‌ای شد و ناچار شدم دوباره کتاب را دست بگيرم و مقاله را بخوانم. فکر می‌کنم باز خوانی اين مقاله برای بسياری از اهل انديشه خالی از فایده نباشد. به ويژه کسانی که دسترسی به اصل کتاب ندارند و کتابخانه‌ای هم در دسترس‌شان نيست، می‌توانند از نسخه‌ی پی‌دی‌اف اين مقاله استفاده کنند:
نسخه‌ی پی‌دی‌اف مقاله‌ی عقل و آزادی

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است