ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۸۷ :: September 17, 2008 

ای دریغا نازک‌آرای تن‌اش...

ای برادرها خبر چون می‌بريد؟
این سفر آن گرگ يوسف را دريد!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است