ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
سه شنبه ۲۶ شهریور ۸۷ :: September 16, 2008 

هوس

هوسی است در سر من، که سرِ بشر ندارم...

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است