ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
یکشنبه ۲۷ مرداد ۸۷ :: August 17, 2008 

شين نامه - ۹

۱. شما را، از تلاش برای شناخت، تنها شمايلی شکسته مانده است.

۲. شرح الشين
«سر ز حيرت به درِ ميکده‌ها بر کردم
چون شناسای تو در صومعه يک پیر نبود»

۳. پاد-شرحِ شين
تشخيص شولای تزوير از نشانه‌ی شناخت آسان نيست!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است