ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۱۵ تیر ۸۷ :: July 5, 2008 

يک شب...

ما شبی دست بر آريم و دعايی بکنيم. حالا ببين!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است