ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۱۵ تیر ۸۷ :: July 5, 2008 

آدم

خدايا! پس ما کی آدم* می‌شويم؟

* اين «آدم» را به هر معنايی که از آدم می‌شود تصور کرد با تمام بارهای رمزی، اسطوره‌ای، نمادين و تاريخی‌اش بخوانيد.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است