ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
سه شنبه ۲۱ خرداد ۸۷ :: June 10, 2008 

شله زرد

هوا گرم است. از آسمان آتش می‌بارد انگار. می‌گويد: «من می‌خوام شله زرد بخورم». سرم را بر می‌گردانم می‌بينم از توی يخچال «گوجه‌سبز»هايی را که از ايران آورده‌ام دارد زير آب می‌شويد که بخورد!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است