ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۱۸ خرداد ۸۷ :: June 7, 2008 

سفر

اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟
اوست گرفته شهرِ دل، من به کجا سفر برم؟!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است