ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۲۱ دی ۸۷ :: January 9, 2009 

رندانِ تشنه‌لب را، آبی نمی‌دهد کس...

یک قدم به جلو؛ يک قدم به عقب. «سرها بريده بینی، بی‌جرم و بی‌جنايت....»

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است