ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۲۲ شهریور ۸۶ :: September 13, 2007 

نظر کردن به درويشان . . .

نظر کردن به درويشان منافی بزرگی نيست
سليمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

همين ديگر. توضيح نمی‌خواهد.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است