ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۲۸ مرداد ۸۵ :: August 19, 2006 

ياغی

سرش را با غرور بالا گرفت و گفت: «چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد»! فقط سکوت کردم.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است