ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۸۵ :: April 20, 2006 

يک تصوير و دنيايی راز

مدت‌ها پيش مطلبی درباره‌ی کتابی نوشتم (اخلاق اسلام و حاکميت قانون) که به تازگی درباره‌ی اخلاق در اسلام نوشته شده است. امروز، داشتم اين کتاب را می‌جستم که برای عزيزی به هديه ببرم. گفتم خوب است طرح روی جلد کتاب را بگذارم اين‌جا. طرح روی جلد خود داستانی تو در تو است و هزاران نکته می‌توان در آن يافت. نقاشی يک کشتی است که به طوفان در افتاده است و از انسان‌های مختلف تا حيوانات گونه‌گون در آن ميانه‌ی غوغا بر آن سوارند. در يکی از طبقات بالای کشتی عده‌ای از علما به بحثِ علمی مشغول‌اند و در پايین کشتی، ملاحی جهد می‌کند که غريقی را از آب بيرون بکشد. می‌توانيد اشارات و رازهای ديگری از اين تصوير بيرون بکشيد؟ خودم هم بعداً چيز درباره‌ی آن خواهم نوشت. تصوير زياد شفاف نيست، اما به زودی تصويری بهتر از آن خواهم گذاشت تا تمام جزييات آن را ببينيد.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است