ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۳۰ دی ۸۵ :: January 20, 2007 

آخر الزمان اروپا

در راستای ظهور منويات حضرت مهدی (مقصود مهدی زمانه، همان مهدی سيبستانی است) گفتيم ما هم در ادامه‌ی سفرنوشت سوئديه، شرح آخر الزمان اروپا را بدهيم. همه جای اروپا به هم ريخته است. در لندن توفان آمده است و آدم كشته. برلين هم ايضا. اين‌جا هم كه دوباره توفان آمده است. دارند صدا می‌زنند برويم. مثل اين‌كه ظهور در كار نيست! برويم سوار شويم. برگشتم، بيشتر از آخرالزمان می‌نويسم كه سخت باب طبع مهدی است. در تمام عمرم در يك روز اين‌قدر وبلاگ ننوشته بودم!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است