ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۳۰ دی ۸۵ :: January 20, 2007 

روزنامه‌ی فخيمه‌ی هرالد تريبيون

اين روزنامه‌ی هرالد تريبيون بين‌المللی عجب روزنامه‌ی محشری شده است. از بين روزنامه‌هايی كه توی هواپيما به آدم می‌دهند، اين يكی جزو بهترين‌هاست. توی هواپيما كه نشسته بودم دو مطلب خيلی خوب خواندم كه يك جورهايی به هم ربط داشتند. يكی درباره‌ی ترور سردبير ارمنی يك روزنامه در استانبول و ديگری درباره‌ی انكار هالوكاست. اين مقاله‌ی مربوط به هالوكاست خيلی تحليل جالبی كرده است. عنوان‌اش اين است: «اين جرم است يا فقط حماقت؟». لينك‌ها را می‌گذارم. حتما بخوانيدشان. بی‌نظيرند.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است