ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۲۳ دی ۸۵ :: January 13, 2007 

زمستان در مادريد

چند روزی است دارم رمانی را می‌خوانم با عنوان زمستان در مادريد. داستانی است در فضای جنگ داخلی اسپانيا در زمان جنگ جهانی دوم. در اين شش ماه گذشته هيچ کدام از داستان‌هايی که خوانده بودم (که غالباً هم انگليسی بودند)‌ اين اندازه مشغول‌ام نکرده بود. کتاب جان‌دار و پر کششی است. اگر نخوانده‌ايد، بخريد و بخوانيدش. اين چند روز هر کاری را کنار گذاشته‌ام تا همين را بخوانم. هنوز دو سه رمان ديگر به انگليسی و فارسی (و ترجمه به فارسی) دارم که بخوانم. آن‌ها توی صف هستند هنوز.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است