ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۹ آبان ۸۴ :: October 26, 2005 

سخنرانی دکتر سروش در شب قدر

امشب دکتر سروش در کانون توحيد به مناسبت شب قدر سخنرانی دارد: «قدرت قدر». آن‌ها که اهل حال‌اند امشب را از دست ندهند. سخنرانی دو هفته‌ی پيش دکتر سروش را می‌توان از سايت کانون توحيد گوش داد (در ضمن سايت کانون توحيد دارد يواش يواش خيلی تر و تميز می‌شود ها! دست مريزاد). مثلاً قرار بود آن شب در آن سخنرانی باشيم و ديداری با دکتر سروش تازه کنيم که برنامه‌ی پيچيده‌ی عجيب و غريب خارج از پيش‌بينی کمی تا قسمتی حال ما را گرفتند!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است