ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۱۶ آبان ۸۴ :: November 7, 2005 

وبلاگستان سياه و سفيد

نقدی که بر کتاب «ما ايرانيم» نسرين علوی نوشته‌ام در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است (روايتی سياه و سفيد از وبلاگستان فارسی). فعلاً خود متن را بخوانيد تا در فرصتی ديگر با تفصيل بيشتری درباره‌ی اين کتاب بنويسم.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است