ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۱۴ مهر ۸۴ :: October 5, 2005 

طربستان رمضانی

ماه رمضان بر ميهمانان محبوب آسمانی خجسته باد. ملکوت (ادنا يا اعلی‌اش) هم در طربستان به ميهمانی حضرت می‌رود. در ماه رمضان، بخش نغمه‌ی روز، نغمه‌های رمضانی دارد: آواز افشاری شجريان (که در ماه رمضان پخش می‌شود) به اضافه‌ی «ربنا»ی مشهور و اسماء الله . . .


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است