ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
جمعه ۲۶ فروردین ۸۴ :: April 15, 2005 

مشکل سِرور ملکوت

دو سه روزی است که سِروری که ملکوت روی آن قرار دارد، دچار ترافيک وحشتناکی شده است. گويا، به روایت از گردانندگان هوستينگ‌مترز، وبلاگ يا سايتی در کانادا در حال حاضر موضوع سياسی داغی را مطرح کرده است که باعث ترافيک سنگين سِرور شده است. در نتيجه اگر گاهی اوقات می‌بينيد صفحات ملکوت پيغام‌های نامربوط و عجيب و غريب می‌دهد، مشکل از جانب ما نيست. هر چه هست از قامت ناساز و بی‌اندام هوستينگ‌مترز است که بزرگراه اطلاعاتی اين سِرورش اين‌قدر تنگ است!

پ.ن. بعد از چندين ساعت پی‌گيری مرتب با هوست ملکوت، سايتی را که در سرور ما ترافيک اضافی ايجاد کرده بود، به سروری ديگر منتقل کردند، در نتيجه آن فشار مصيبت‌آفرين از روی سرور ما برداشته شد و مسأله حل است الآن.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است